Přeskočit na obsah

Obecní informační kanál

Dodáváme technologie pro výrobu a vysílání obecních informačních kanálů, zajišťujeme výrobu vysílání. V této oblasti máme téměř 20-ti leté zkušenosti.

Videotextové vysíláníVideotextové vysílání

Graficky zpracované textové stránky doplněné fotografiemi, které jsou v daném pořadí v nekonečné smyčce zobrazovány na televizní obrazovce. Výhodou je jednoduchost obsluhy a nízká finanční náročnost na pořízení vysílací technologie. Vysílání může být zpracováváno vzdáleně (přes internet) a z různých míst současně. Jednotlivým snímkům lze nastavit dobu platnosti (automatické zahájení i stažení z vysílání), na obrazovce lze aktivovat tzv. naléhavý text, který se objeví ve spodní části obrazovky, přes všechny snímky. Obsah vysílání může být automaticky publikován také na internetu (ukázka).
Pokud si netroufáte na výrobu vysílání nebo nemáte volné kapacity, zajišťujeme také výrobu vysílání na dálku. Vy posíláte požadavky, my zajišťujeme jejich grafické zpracování a zařazení na požadovanou dobu do vašeho vysílání. Aktualizace obsahu vysílání probíhá průběžně za provozu vysílání, prostřednictvím internetu.

Více informací o technologii pro odbavovávní vysílání naleznete na stránce www.promoboxtv.cz

teletextTeletextové vysílání

Textové stránky přenášené jako součást signálu televizní stanice (i jiné stanice než infokanálu), které jsou čitelné prostřednictvím televizoru s teletextovým dekodérem. Výhodou je možnost přímého výběru požadované informace volbou konkrétního čísla stránky, nevýhodou jsou omezené grafické možnosti. I přesto je teletext jednou z důležitých informačních technologií, protože poskytuje možnost okamžité informovanosti uživatelů (diváků) aniž by měli doma internet. Je oblíbený zejména u starší generace, která neovládá přístup k internetu. Kapacita teletextu je 800 stran, každá stránka může mít několik podstran (zpravidla 8).
Teletextové vysílání se zřizuje zpravidla jako doplňkové k videotextu, kdy teletext obsahuje rozsáhlejší informace dlouhodobého charakteru, které by nadbytečně zaplňovaly videotextovou smyčku nebo se využívá v sítích bez vlastního informačního kanálu (může být součástí signálu jiné televizní stanice).
Pokud si netroufáte na výrobu vysílání nebo nemáte volné kapacity, zajišťujeme také výrobu vysílání na dálku. Vy posíláte požadavky, my zajišťujeme jejich zpracování a zařazení do vašeho vysílání. Aktualizace probíhá průběžně za provozu vysílání, prostřednictvím internetu.

Audiovizuální vysílání

Standardní vysílání videozáznamů (zpráv, pořadů, filmů, reklam, …). Zřizuje se zpravidla jako doplňkové vysílání k videotextovému, kdy v určitých časových intervalech je odbavováno například regionální zpravodajství.
Pro více informací nás kontaktujte.

Vysíláním reklamy podnikatelských subjektů (firem, kulturních zařízení, barů, diskoték, sportovních zařízení, …) můžete vysílání infokanálu proměnit v lukrativní zdroj příjmů!